Human Resources Manager

Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
£29,172 - £37,240 (pay award pending)
Posted
23 Feb 2018
Closes
15 Mar 2018
Specialist Area
HR function
HR Jobs Level
Manager
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
CIPD Membership
CIPD Member

Human Resources Manager

National Museum Cardiff

Salary: (Grade F)  £29,172 - £37,240 (pay award pending)

Permanent Contract – Hours: 35 hours a week

The ability to communicate in Welsh or willingness to learn is desirable.

To apply for these roles please visit www.museumwales.ac.uk

Closing Date: 15 March 2018, Before 5pm

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer.  Applications are welcome from all sections of the community.

 

Rheolwr Adnoddau Dynol

Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd

Cyflog: (Gradd F) £29,172 - £37,240 (codiad cyflog yn yr arfaeth)

Contract Parhaol - Oriau: 35 awr y wythnos

 Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg neu barodrwydd i ddysgu yn ddymunol.

Er mwyn ymgeisio am y swyddi yma ewch i www.amgueddfa.cymru.

Dyddiad Cau: 15 Mawrth 2018, cyn 5yh

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.