Head of People Services

5 days left

Location
Llangunnor, Carmarthen, Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin)
Salary
£67,752 - £72,312
Posted
11 Sep 2019
Closes
25 Sep 2019
Ref
REQ01807
HR Jobs Level
Director / Head / VP
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
CIPD Membership
CIPD Member

A fantastic opportunity has arisen to join Dyfed Powys Police in the strategic role of Head of People Services.  In this vital leadership role you will be responsible for the development and provision of a high quality and professional People Services function incorporating Human Resources, Learning and Development, and Occupational Health.

As well as developing and implementing the People Services Strategy to ensure the force is ready to meet emerging challenges, you will be a trusted adviser to the Chief Officers and Senior Leaders on strategic matters relating to Human Resources, Learning and Development, and Occupational Health within Dyfed Powys Police. You will be joining at a time when there is a new Deputy Chief Constable and a real opportunity to shape the agenda moving forward – it’s an exciting time for the force.

Our People Services function is crucial to ensuring our officers and staff are equipped and enabled to succeed. Policing is complex and challenging, leading a team of talented individuals, you will have the opportunity to make a real difference for our communities.

As an experienced senior leader with Chartered CIPD status, you will be a motivational leader with a clear vision of how you want to shape and motivate the team.

For an informal discussion, please contact Deputy Chief Constable Claire Parmenter on 01267 226305.

 _______________

Mae cyfle gwych wedi codi i ymuno â Heddlu Dyfed-Powys yn y rôl strategol Pennaeth Gwasanaethau Pobl. Yn y rôl arweiniol hollbwysig hon, byddwch chi’n gyfrifol am ddatblygu a darparu swyddogaeth Gwasanaethau Pobl broffesiynol o safon uchel, sy’n cynnwys Adnoddau Dynol, Dysgu a Datblygu ac Iechyd Galwedigaethol.   

Yn ogystal â datblygu a gweithredu’r Strategaeth Gwasanaethau Pobl, er mwyn sicrhau bod yr heddlu’n barod i wynebu heriau sy’n dod i’r amlwg, byddwch chi’n ymgynghorydd dibynadwy ar gyfer Prif Swyddogion ac Uwch Arweinwyr ar faterion strategol sy’n ymwneud ag Adnoddau Dynol, Dysgu a Datblygu ac Iechyd Galwedigaethol o fewn Heddlu Dyfed-Powys. Byddwch chi’n ymuno ar adeg pan mae yno Ddirprwy Brif Gwnstabl newydd, a gwir gyfle i lunio’r agenda wrth symud ymlaen – mae’n gyfnod cyffrous ar gyfer yr heddlu.

Mae ein swyddogaeth Gwasanaethau Pobl yn hollbwysig ar gyfer sicrhau bod gan swyddogion a staff yr offer a’r gallu i lwyddo. Mae plismona’n gymhleth a heriol, ac wrth arwain tîm o unigolion talentog, bydd gennych gyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i’n cymunedau.

Fel uwch arweinydd profiadol â statws Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu, byddwch chi’n arweinydd ysgogiadol â gweledigaeth glir o ran sut yr ydych eisiau llywio ac ysgogi’r tîm.  

Am drafodaeth anffurfiol, Cysylltwch â’r Dirprwy Brif Gwnstabl Claire Parmenter ar .